6 de febr. 2014

ASSEMBLEA GENERAL 2014
Benvolgut soci/a,

 

 

Ens plau convocar-te a l’Assemblea General de Socis, que se celebrarà el proper DIVENDRES 28 DE FEBRER, a les 21,30 hores, al nou local del club, situat al carrer Hospital, 10 (edifici annex a Santa Llúcia).

 

 

 

L’ordre del dia serà el següent:

 

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

 

- Informe d’activitats celebrades la temporada 2013.

 

- Informe econòmic de l’any 2013, presentació i aprovació del pressupost per l’exercici 2014.

 

- Informe i proposta d’activitats socials i esportives per la present temporada 2014.

 

- Assumptes varis.

 

- Torn obert de paraules.

 

 

 

 

A l’espera de comptar amb la teva assistència, rep una cordial salutació.

 

 

 

 

 

La Junta