29 de gen. 2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA 2017


Benvolgut soci/a,


Ens plau convocar-te a l’Assemblea General de Socis, que se celebrarà el proper DIJOUS 16 DE FEBRER, a les 22.00 hores, al local del club, situat al carrer Hospital, 10 (edifici annex a Santa Llúcia).L’ordre del dia serà el següent:


- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

- Informe d’activitats celebrades la temporada 2016.

- Informe econòmic de l’any 2016, presentació i aprovació del pressupost per l’exercici 2017.

- Informe i proposta d’activitats socials i esportives per la present temporada 2017.

- Proposta de celebració dels 25 anys de l’entitat.

- Assumptes varis.

- Torn obert de paraules.A l’espera de comptar amb la teva assistència, rep una cordial salutació.La Junta

http://ccselvata.blogspot.com.es