24 de febr. 2016

CALÇOTADA 2016Benvolguda/t sòcia / soci,

El proper Diumenge 06 de MARÇ, realitzarem la tradicional calçotada del Club.

El lloc serà al mas del Cristòbal (pintor) al camí de l’ermita de Sant Pere.

A partir de les 12.00h ens podem trobar allí.

Recordem que l’aparcament per a cotxes és força reduït, per tant, seria recomanable pujar a peu o en algun altre mitjà.
Per a poder fer una previsió sobre la compra, seria interessant que us apuntéssiu abans del dijous dia 3, via: correu electrònic, Facebook o contactant amb els membres de la Junta.


Atentament,


LA JUNTA


La Selva del Camp, 24 de febrer de 2016

http://ccselvata.blogspot.com.es

https://www.facebook.com/selvata.totbike

totbike@gmail.com

22 de febr. 2016

ACTA ASSEMBLEA 2016


ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL
CLUB CICLISTA SELVATÀ TOT - BIKE

Al local del Club, carrer Hospital, 10 de La Selva del Camp, essent les 22:00 hores, del dia 12 de febrer de 2016, s’inicia la sessió de l’Assemblea General Ordinària del Club Ciclista Selvatà
Tot - Bike i sota l’ordre del dia, conegut pels socis assistents mitjançant la convocatòria tramesa als domicilis, amb temps i forma suficients, sota el següent ordre:

-           En primer lloc, es dóna lectura per part de la secretària del Club, Montse Carreté, de l’acta de l’Assemblea anterior, celebrada el dia 27 de febrer de 2015, que queda aprovada per unanimitat.

-       En segon lloc, el president del Club, Xavi Poveda, fa un repàs de totes les activitats celebrades durant l’exercici 2015, fent uns petits resums de cadascuna.

-           En tercer lloc, el tresorer del Club Manel Vilà, informa sobre l’estat de comptes de l’any 2015, comentant totes les partides del balanç. Seguidament, presenta el pressupost per a l’exercici 2016, que queda aprovat.

-           A continuació, el vocal Robert Bernat, presenta el calendari d’activitats socials i esportives per a l’any 2016, quedant aprovat el nou calendari que en breu s’enviarà a tots els socis/es.

-               En els punts d’assumptes varis sobrevinguts i de torn de paraules:
o    El president presenta una nova incorporació a la junta del Club, que serà en Pere Balart (vocal).
o    Montse Carreté comenta que enguany s’intentarà rejovenir les peces del pessebre instal·lat al Pont Alt, per fer-li un rentat de cara. Els socis assistents donen per bo el nou lloc de celebració d’aquest esmorzar i aposten per seguir-ho fent així.
o    La Junta demana la màxima col·laboració i participació en totes les activitats proposades pel Club, ja que sempre estan enfocades per fer partícips a tots els socis/es sigui quin sigui el seu nivell, el propòsit és gaudir d’aquest esport/lleure.
o    Francesc Carreté recorda que s’hauria d’acabar de buidar l’antic local del Club, traient els objectes i cartell que quedin propietat del Club i entregar definitivament les claus al Sr. Felip. S’acorda que enguany es durà a terme aquesta tasca.
o    El president exposa que el Club ja disposa d’una bústia de correus al local.
o    En Xavi Poveda explica que finalment el Club ha quedat exempt de la nova normativa sobre entitats i associacions que va aprovar el Govern central l’any passat que obligava a totes les entitats de qualsevol tipus, a portar una comptabilitat de partida doble i a presentar l’Impost de Societats anualment. La exempció inclou totes les entitats que no superin els 50.000€ anuals de rendes, en la qual el Club s’hi pot acollir.
o    Robert Bernat i Joan Vilà comenten el tema ja parlat en assemblees anteriors, sobre la responsabilitat del Club en cas d’algun accident en alguna sortida del calendari. Montse Carreté exposa que el Club ha fet una assegurança de Responsabilitat Civil amb la companyia Segur Àrtic (Catalana Occident). Tot i això, s’explica que una vegada havent parlat amb l’asseguradora i altres clubs ciclistes, per tal de fer una assegurança 100% completa pels assistents a les sortides, caldrà fer un seguro individual d’accidents per cada sortida (a banda del ja comentat), en el qual s’haurà d’enviar una relació dels noms dels ciclistes a l’asseguradora amb un cost aproximat

de 3,50€ per ciclista, que el Club valorarà com es repercutirà (els ciclistes federats no caldria fer-lo). En Xavi Marcos, Francesc Carreté i Florenci Costas, comenten que es miri més profundament aquest tema i es pregunti a altres asseguradores. La Junta acorda que així es farà, i una vegada recopilada tota la informació necessària, s’enviarà una carta amb la decisió final d’aquest nou tema tant delicat a tractar.
o    La Junta explica que actualment encara queden uns 10 socis/es els quals no tenen correu electrònic i se’ls ha d’enviar totes les cartes en paper. Per tema de simplificar els tràmits i amb l’acceptació del socis assistents, s’acorda que a partir d’enguany només s’enviaran les següents cartes en paper: acta assemblea, calendari activitats i si hi hagués alguna modificació rellevant.
o    Robert Bernat comenta que durant l’any s’aniran afegint algunes sortides “extres” fora de calendari al grup social del Club de WhatsApp “Quedades”.
o    S’acorda tornar a obrir comandes per a qui vulgui equipacions d’estiu. En les properes setmanes s’enviarà la informació.

                                   
I sense més assumptes a tractar, aixeca la sessió el Sr. President, a les 23:15 hores i de la qual la secretària aixeca la present acta.
Vist-i-plau,

El President                                                             La Secretària


Xavi Poveda Roig                                           Montse Carreté Recasens