28 de gen. 2016

ASSEMBLEA 2016


Benvolgut soci/a,


Ens plau convocar-te a l’Assemblea General de Socis, que se celebrarà el proper DIVENDRES 12 DE FEBRER, a les 21.45 hores, al local del club, situat al carrer Hospital, 10 (edifici annex a Santa Llúcia).L’ordre del dia serà el següent:


- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

- Informe d’activitats celebrades la temporada 2015.

- Informe econòmic de l’any 2015, presentació i aprovació del pressupost per l’exercici 2016.

- Informe i proposta d’activitats socials i esportives per la present temporada 2016.

- Assumptes varis.

- Torn obert de paraules.
A l’espera de comptar amb la teva assistència, rep una cordial salutació.
La Junta

http://ccselvata.blogspot.com.es